Klimatizace Ostrava, Opava

Provádíme komplexní dodávky klimatizace a vzduchotechniky pro banky, spořitelny, hotely, nemocnice, výpočetní střediska, kanceláře, rodinné domy a byty s použitím špičkových klimatizací značky Panasonic, LG, Samsung, Daikin a dalších. Na základě požadavku zákazníka jsme schopni nabídnout a dodat jakýkoliv typ klimatizace dostupný na našem trhu, neboť nejsme vázaní jedním výrobcem.

Naším cílem je najít nejvhodnější řešení vyplývající z různých specifických požadavků zákazníků a daných možností prostorů. Snažíme se uspokojit individuální potřeby a tím zajistit komplexní spokojenost každého zákazníka. Naše služby se dají rozdělit do dvou kategorií:

Prodej klimatizací

Jsme česká certifikovaná společnost zabývající se prodejem a dodávkou klimatizačních a vzduchotechnických technologií na míru. Předmětem naší činnosti jsou nejen dodávky klimatizace pro komerční účely, ale i pro rodinné domy, byty, chalupy, chaty, vinotéky, atd. a to od zaměření až po konečné předání.

Montáž a servis klimatizací

Jsme obchodními partnery značek LG, Samsung, Panasonic, Midea, Daikin a jiných klimatizačních zařízení a to nás zavazuje zabývat se nejen prodejem, ale i montáží, záručním a pozáručním (pravidelným) servisem. Zároveň provádíme opravy a údržby klimatizací dalších výrobců. Působíme převážně v regionech Ostrava, Opava, Bohumín.

Jak vybírat klimatizaci

Shlédněte zajímavé video od specialistů z LG na téma výběr klimatizace.

Jak správně používat klimatizaci

Víte jak pracovat s klimatizací? Pokud ne, tak shlédněte video níže.

Funkce klimatizace

  • Kompresor nasaje plynné chladivo, které stlačuje a přivádí pod tlakem do kondenzátoru.
  • V kondenzátoru dochází k přeměně skupenství – z plynného na kapalné.
  • Kapalina je vtlačována přes zpětný ventil a dehydrátor do výparníku, kde dochází pomocí kapiláry k nástřiku kapaliny, jejímu následnému rozpínání a odebrání tepla z výparníku vnitřní jednotky. Zde dochází k odpařování kapaliny a změny skupenství z kapalného na plynné, čímž ochlazuje žebrování výparníku a ochlazený vzduch je vháněn ventilátorem do místnosti.
  • Plynné chladivo je opět nasáváno kompresorem a přiváděno do kondenzátoru, kde dochází k odevzdávání přijatého tepla z chlazeného prostoru ven. Cyklus se opakuje.

Co je klimatizace

Klimatizace je zařízení sloužící k tepelné úpravě vzduchu a filtrace v místnosti, zejména však slouží k ochlazování vzduchu, popř. k odvlhčování či vytápění (pokud je klimatizace vybavena tepelným čerpadlem ).

Systém chlazení klimatizace funguje na principu chladničky. Chladnička odnímá teplo chlazenému prostoru a to následně uvolňuje do místnosti (nejčastěji černým žebrováním na zadní straně). Jednoduše řečeno - z jednoho prostoru teplo odebírá a do druhého jej předává. Klimatizace pracuje stejně – např. v klimatizovanému pokoji je odebírané teplo předávané pomocí chladiva a venkovní jednotky do okolí.

Klimatizace se skládá z venkovní jednotky, která obsahuje venkovní výměník (kondenzátor ), kompresor , elektrické silové části a z vnitřní jednotky, která obsahuje vnitřní výměník (výparník ), válcový ventilátor, ovládací elektroniku. Tyto jednotky jsou navzájem propojeny měděným potrubím pro chladící médium a elektrickým vedením. Toto uspořádaní je nejčastější (split ).